5 từ khó trong tiếng Anh

Tiếng Anh phong phú với hàng ngàn từ ngữ, trong số chúng có những từ khá khó nhằn, thường gây nhầm lẫn cho người học. 5 từ tiếng Anh dưới đây được xem là khá “khó nhằn”, kể cả đối với những người du học Anh, du học Úc hay các nước tiếng Anh khác đấy nhé!

  1. Literally

Có thể bạn cho rằng từ tiếng Anh này không khó, thậm chí là khá phổ biến là đằng khác. Tuy nhiên bạn có biết rằng thực ra nhiều người đang sử dụng từ này với ý nghĩa khác đi với ý nghĩa chính thức của nó không.

Literally có nghĩa là, ‘theo nghĩa đen”, hoặc “điều mà tôi đang nói không phải là tưởng tượng, mà nó đã thực sự xảy ra khi tôi đang nói về nó.” Tuy nhiên nhiều người sử dụng nó để nhấn mạnh, với nghĩa “thực sự là” như “literally died laughing,” (Tôi thực sự cười chết mất).

Chính vì vậy mà từ điển Oxford English có một ghi chú về cách sử dụng thông tục của từ ‘literally’ theo nghĩa nhấn mạnh.

  1. Otorhinolaryngologist (/oʊtoʊˌraɪnoʊˌlærənˈɡɒlədʒi/)

Từ này có nghĩa là bác sỹ chuyên khoa tai mũi họng. Chỉ nhìn thôi cũng thấy nó rất khó đọc phải không nào? (Kỳ thực các từ ngữ chuyên ngành y khoa nhìn chung đều khó cả). Mẹo nhỏ là hãy chia nhỏ từ này ra thành “oto-rhino-laryng-ologist”, nó sẽ dễ đọc hơn nhiều đấy.

  1. Irregardless

Nhiều người nhầm lẫn từ Irregardless này với từ  ‘Regardless’ có nghĩa là “không xem xét tới” hay “bất chấp cái gì đó” (“He maxed out his credit card regardless of the consequences” – Ông ta đã tiêu thẻ tín dụng quá đà bất kể hậu quả). Nhưng sự thật ‘irregardless’ không phải là một từ đồng nghĩa với regardless! Bởi vì hai lần phủ định (tiền tố -ir có nghĩa là “không” và hậu tố -less có nghĩa là “không có”) nó có nghĩa là “không phải là không xét tới”, có nghĩa thực ra là đối lập với chủ định của người sử dụng.

  1. Whom

Trong Tiếng Anh, chúng ta sử dụng ‘who’ để ám chỉ chủ ngữ của câu và ‘whom’ để chỉ đối tượng của nó. Nhưng làm sao để phân biệt được 2 từ này?

Mẹo là nếu câu hỏi được trả lời với ‘him’, ‘whom’ là từ bạn cần, còn với “he’ thì từ cần dùng là who. Chẳng hạn: “Who/whom are you going to Brazil with?” (Bạn định đi Brazil cùng ai?) Bạn sẽ trả lời “With him,” hay “With he”? bạn sẽ chọn him – vì vậy whom là từ đúng ở đây!

  1. COLONEL

Khi bạn nhìn vào từ này, bạn có thể nghĩ rằng nó được phát âm co-lo-nel. Tuy nhiên thực tế nó lại được đọc là kernel, hoàn toàn khác biệt đấy!

 

 

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply

© 2016 Chia sẻ kiến thức học tập. All Rights Reserved. Design by ThemeVina

Công ty cổ phần công nghệ Helios Việt Nam


Số 130B Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội


Văn phòng: Tòa nhà 3B, 45 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội


Tel: 0462 908 885 - Fax: 0435 501 492


Email: info@helios.vn- Website: www.helios.vn